Näin suunnittelu etenee ...

Pihasuunnittelu aloitetaan yleensä joko konsultointikäynnillä tai suoralla suunnittelutarjouksella. Konsultoinnin tilaaminen ja tarjouspyynnön lähettäminen onnistuvat yhteydenottolomakkeemme kautta tai suoraan sähköpostilla jonna@kontrasti.fi.

Hyväksytyn tarjouksen jälkeen sovimme tapaamisen kohteeseen, jonka jälkeen teemme suunnittelun kaksivaiheisena: ensin piirretään luonnossuunnitelma, joka tarkennetaan haluttujen muutosten jälkeen varsinaiseksi pihasuunnitelmaksi. Voit tilata myös pelkän luonnossuunnitelman.

Pihasuunnitelman tarkkuuteen vaikuttaa saatujen lähtötietopiirustusten tarkkuus. Lähtötietopiirustukseksi tarvitaan asemapiirustus tai jokin muu tontin pohjapiirustus sähköisenä PDF-versiona, josta ilmenee rakennusten paikat sekä tontin korkeuskäyrät ja kulmakorot. Rakennuksista on hyvä toimittaa myös julkisivu- ja pohjapiirustukset.

Pihasuunnitelmat piirretään autoCAD-sovelteisella VectorWorks-suunnitteluohjelmalla.

Mikäli pihasi ei ole uudiskohde, voit saada suunnittelusta 
myös kotitalousvähennyksen silloin, kun se on osa laajempaa vähennykseen oikeuttavaa työtä, kuten piharakentamista.

           

Pihasuunnittelu talonrakennusprojektin alkuvaiheessa:

Pihasuunnittelijaan kannattaa olla yhteydessä jo tontin hankintavaiheessa arvioitaessa tontin luontaisia arvoja, kuten säilyttämisen arvoisia puita tai siinä vaiheessa, kun rakennuslupakuvat ovat valmiit.

Asemapiirustus sekä rakennusten julkisivu- ja pohjapiirustukset on hyvä toimittaa sekä PDF -että DWG -tiedostoina. Myös muista tonttiin tai rakennuksiin liittyvistä piirustuksista, kuten pohjatutkimusraportista, on suunnittelijalle hyötyä.

Luonnossuunnitelman avulla pihan keskeisimmät konetyöt tulee tehtyä kustannustehokkaasti jo rakennuksen maansiirtotöiden aikana: tontilla liikuteltavat maamassat saadaan oikeaan korkoasemaan ja mahdolliset luonnonkivet ja lohkareet sijoitettua osaksi tulevaa pihaa. Myös pihavalaisinten sähkökaapelivedot kannattaa asentaa jo maanrakennusvaiheessa.Konsultointikäynti


KENELLE: Sinulle, joka olet kiinnostunut pihasuunnitelman tilaamisesta, mutta haluat ensin kartoittaa olemassa olevan pihasi potentiaalia esimerkiksi säilytettävän kasvillisuuden osalta tai haluat vain konkreettisia vinkkejä pihan ongelmakohtiin ilman sen tarkempia suunnitelmia.


SISÄLTÖ: Käynti kestää 1-2 tuntia, jonka aikana keskustelemme pihatoiveistanne ja annamme kattavasti neuvoja ja vinkkejä. Suunnittelija voi tehdä paikan päällä myös havainnollistavia piirroksia, mutta varsinaista suunnitelmaa käynti ei vielä sisällä. Käynnin aikana suunnittelijalle tarkentuu myös pihanne nykytila, jolloin myös suunnittelutarjouksen hinta vastaa tarkemmin suunnitelman laajuutta.

HINTA: 190,00€ + edestakaiset kilometrikorvaukset 1,3€ toimistoltamme Myllyjärventie 15, Espoo

Mikäli haluatte käynnin jälkeen myös pihasuunnittelutarjouksen, hyvitetään konsultoinnin hinta 190,00€ suunnittelutarjouksen hinnasta.

Perusparannuskohteissa eli ns. vanhoilla pihoilla konsultointikäynnistä on mahdollisuus saada kotitalousvähennystä

Luonnossuunnitelma

KENELLE:
Suunnitelma sopii parhaiten taloprojektin alkuun tontin potentiaalin
ja pihan kokonaiskuvan hahmottamiseen. Suunnitelma voidaan jatkaa valmiiksi, kun pihan rakentaminen on ajankohtaisempaa. Soveltuu loistavasti myös perusparannettavien pihojen 'tee se itse' -rakentajalle, jolle riittää pihan toimintojen suuntaviivat ja perusideat paperille piirrettynä.

SISÄLTÖ:
Luonnossuunnitelma sisältää aloitustapaamisen tontilla ja pihan yleisilmeen ideoinnin ja toimintojen jäsentelyn kasvillisuus- ja materiaaliehdotuksineen. Huomioithan, että luonnossuunnitelma ei sovellu urakkatarjouksen pohjaksi sen materiaalimäärittelyiden ja menekkien puutteiden vuoksi. Luonnossuunnitelma jättää myös enemmän pelivaraa asiakkaan omille ajatuksille ja soveltamiselle.


Pihasuunnitelma

KENELLE: Ehdoton ratkaisu sinulle, joka haluat teettää pihan rakentamisen ammattilaisella. Piharakentamisen kilpailutus kannattaa tehdä aina ja tarjouspyyntö täsmällisen suunnitelmamme avulla on helppoa ja urakointihinnat vertailukelpoisia. Annamme mielellämme yhteystietoja sopivista rakentajakumppaneista. Soveltuu hyvin myös 'tee se itse'-rakentajalle, joka haluaa tarkan suunnitelman, jonka avulla rakentaminen sujuu ilman sen suurempaa soveltamista.

SISÄLTÖ: Sisältää sekä luonnossuunnitelman, että siitä johdetun valmiin pihasuunnitelman. Suunnitelmavaiheiden välillä voidaan pitää taukoa esimerkiksi talonrakennusprojektin aikataulun sitä vaatiessa. Suunnitelmamme sisältävät kattavasti kaiken tiedon pihan yleisilmeen ideoinnista ja toimintojen sijoittelusta korkoihin, mittoihin sekä tarkkoihin kasvilaji- ja materiaalivalintoihin. Olemme halutessanne lisäksi mielellämme mukana suunnitelman esittelyssä urakoitsijalle ja ammattitaitoamme voidaan hyödyntää myös piharakentamisen aikana. 

Kun pihasi on ammattitaidolla suunniteltu ja rakennettu on järkevää huolehtia myös sen hoitamisesta. Tarjoamme tähän lisäpalveluna kattavat pihan ja kasvillisuuden hoito-ohjeet.